Nôl i'r Gwaith

Improvingyourdigitalskills.jpg

Mae'r cwrs hwn wedi cael ei ddylunio i'ch helpu i reoli eich lles ac i ddarparu rhai sgiliau sylfaenol i chi a fydd yn helpu gyda'ch cyflogadwyedd.

Mae tri phrif bwnc o fewn y cwrs hwn. Dechreuwch gyda 'Defnyddio'r Llwyfan' a'r adrannau 'Tools and Tips for Studying' i helpu i'ch paratoi ar gyfer y prif gynnwys, ac yna astudiwch y pynciau mewn unrhyw drefn rydych chi'n ei ddewis. Mae cwis gan bob maes pwnc ar y diwedd i wirio eich dealltwriaeth. Mae yna hefyd gr┼Áp trafod lle gallwch ofyn i eraill yn y cwrs am gyngor a chefnogaeth, a bydd arweinydd y cwrs yn gwirio ac yn ateb cwestiynau arno hefyd. Ar ôl i chi gwblhau'r holl feysydd pwnc a'r ffurflen adborth terfynol sydd ar gael yn ardal Gweinyddu'r Cwrs, byddwch yn cael tystysgrif cwblhau.

Mae'r dudalen hon yn cael ei gweld orau ar gyfrifiadur neu dabled. Os ydych yn cael trafferth gwylio'r peth, cyrchwch y prif feysydd cynnwys gan ddefnyddio'r dolenni 'Modiwlau Sydd ar gael' ar y panel llywio.

Price: £0.00