Sgiliau digidol – dechrau arni

Mae cael sgiliau digidol yn gynyddol bwysig ar gyfer ein gwaith a'n bywydau personol. Bydd y cwrs hwn yn eich tywys drwy rai technolegau digidol sylfaenol at eich defnydd personol eich hun ac ar gyfer gwaith neu astudio, gan gynnwys sefydlu cyfrif e-bost, sut i ddefnyddio bancio ar-lein yn ddiogel a sgiliau prosesu geiriau sylfaenol, gyda llawer o awgrymiadau eraill ar hyd y ffordd. Hunanastudio – astudiwch ar eich cyflymder eich hun a gwiriwch eich cynnydd eich hun ar hyd y ffordd gyda chwisiau rhyngweithiol. Gallwch ennill tystysgrif cwblhau.

Price: £0.00