Gwella eich sgiliau digidol

Mae'r cwrs hwn ar gyfer pobl sydd wedi cwblhau 'Sgiliau Digidol – Dechrau Arni' ac ar gyfer y rhai sydd eisoes wedi ennill rhywfaint o ymwybyddiaeth ddigidol sylfaenol. Yn y cwrs hwn byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio'r Rhyngrwyd yn fanylach a byddwch yn cynyddu eich dealltwriaeth o’r ffyrdd mwyaf poblogaidd o ddefnyddio technoleg, megis sgiliau prosesu geiriau i'ch helpu i gael swydd, chwilio a gwneud cais am swyddi ar-lein a sefydlu taenlen i'ch helpu i reoli eich arian. Hunanastudio – astudiwch ar eich cyflymder eich hun a gwiriwch eich cynnydd eich hun ar hyd y ffordd gyda chwisiau rhyngweithiol. Gallwch ennill tystysgrif cwblhau.

Price: £0.00